RODO

 

Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że
  Klinika Weterynaryjna Cztery Łapy
  z siedzibą:
  ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 140
  25-430 Kielce
  jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Klinika Weterynaryjna Cztery Łapy.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 5. 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostwania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (Podmioty przetwarzające (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód)).
 7. Klinika Weterynaryjna Cztery Łapy nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Klinika Weterynaryjna Cztery Łapy nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Realizacja przez podmiot Klinika Weterynaryjna Cztery Łapy Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi
  w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr. 126, poz. 1381)

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 140
25-430 Kielce

Godziny otwarcia:
pon-pt: 8-20
sobota-niedziela: nieczynne

Nasz facebook

Salon Psiej Urody Cztery Loki

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 140
25-430 Kielce

Godziny otwarcia:
pon-pt: 8-20
sobota-niedziela: nieczynne

Nasz facebook

Rehabilitacja Zwierząt „Cztery Kroki”

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 140
25-430 Kielce

Godziny otwarcia:
pon-pt: 8-20
sobota-niedziela: nieczynne

Nasz facebook